Shower hinge‏ PT991

Shower hinge‏ PT991

Shower hinge‏ PT991

บานพับกระจกต่อกำแพง

- ยึดสกรู 4 ตัวต่อ 1 บาน ในการยึดผนัง