Shower hinge‏ PT991-1

Shower hinge‏ PT991-1

Shower hinge‏ PT991-1

บานพับต่อกระจก

ยึดบานติดตายด้านข้าง และด้านบนบานประต